Kambavað 5

Kambavað 5

6 íbúða sambýli fyrir fjölfatlaða einstakinga

Verkaupi: Félagsbústaðir

Verklok júní 2018

Myndir